Formateremtő látomások

Braun András, 80 kollázs című kiállítása a Resident Art Budapest galériában

Braun András korai halálával egy olyan egyéni festői univerzum megteremtője távozott a kortárs festészet világából, akinek jelentőségét és hatását csak most kezdi felismerni az értő közönség. A Resident Art Budapest galériában látható 80 db, még soha ki nem állított kollázs bemutatásával, a tárlat az életmű jobb megismerését is segíti. Az A4-es méretű művekben megtalálható mindaz, amit a művész nagy formátumú festményeiről ismerhetünk: a minket körülvevő vizuális dzsungel ismerős képeit, amiket – a várakozásokat megcáfolva – nem kritikai felhanggal idéz, hanem mint ismerős, közös képi mitológiánk darabjait helyezi új kontextusba úgy, hogy bár ismerősnek hatnak, eredetüket a legritkább esetben tudjuk azonosítani. A kollázsok harsány színek, erőteljes, emblematikus formák felhasználásával, képi egyezések, kontrasztok és kiegészítések létrehozásával születnek, és a címadásban nyerik el végső formájukat, melyben egyszerre fedezhető fel az irónia és a filozofikus alapállás. Az emberi elme alkotta formák természeti formákként kezdenek viselkedni; a mesterséges forma a műalkotásban mintha a természet organikus formáinak szabályszerűségeit átvéve, magától fejlődne, burjánzana, szaporodna tovább. Ahogy a minket körülvevő vizuális képi dömping is folyamatos (már-már organikus) alakulásban és hatásrendszerben szinte önálló életre kelt, úgy kezdik el élni saját életüket a Braun által komponált formarendszerek.

Megtekinthető: 2017. február 24-ig, helyszín: Resident Art Budapest, 1061 Bp. Andrássy út 33.