Töredék életek…

Novemberben mutatják be a Pesty Fekete Doboz új filmjét a roma Holocaustról. Pesty Lászlót, a film producerét kérdezzük.

Mi indította önöket a film elkészítésére?

Egyrészt a Cigány Kisebbségi Önkormányzatok Somogy megyei Társulása kért fel minket, másrészt úgy gondoltuk, hogy a II. világháború talán legsúlyosabb kataklizmájának egy olyan részéről van szó, melyről alig tudnak valamit az emberek.

Voltak nehézségeik a film elkészítése során?

Már-már közhelynek hat, hogy zsidó honfitársaink közül is nagyon kevés szemtanú él már, és ez a romákra is vonatkozik. Másrészt, mivel a hazai roma lakosságról alig voltak írásos dokumentumok, például anyakönyvek, igen nehéz volt a pontos adatokat felkutatni.

Mennyiben hasonlított a romák deportálása a zsidók által átélt borzalmakhoz?

A romák elleni hátrányos megkülönböztetés, mely végül elhurcolásukhoz vezetett, már a harmincas évekre datálódik. A 30-as évek végétől megkezdődik nyilvántartásba vételük, de Himmler csak 1942-ben rendeli el a likvidálást. Először a komáromi Csillag Erődben létesítettek számukra gyűjtőtábort, majd 5000-es csoportokban szállították őket embertelen körülmények között Auschwitz-Birkenauba, Ravensbrückbe, Bergen-belsenbe. A gyerekek, és az öregek jelentős része már a szállítás közben meghalt, pontosabban éhen halt.

A koncentrációs táborokban volt valamiféle szempont, ami miatt más elbírálásban részesültek?

Josep Mengele és közel 300 orvoskollégája nagyon nagy előszeretettel vetette őket alá orvosi kísérleteknek. Ilyen volt például a sterilizálás, vagy a lehűtés, aminek célja az volt, hogy az ember milyen hőmérsékleti csökkenést bír ki élve. De a kékszemű cigánylányokat is kiválasztották, szemüket kivették, és azt vizsgálták, milyen genetikai kód rejlik a jelenség mögött. Az életben maradási esélyekről annyit, hogy ezer romából kb. 100 élte túl a megpróbáltatásokat. Volt szelekció is. A munkaképeseket elkülönítették, a betegeket, öregeket azonnal gázkamrába küldték. De elvétve voltak szerencsések is, akiket elengedtek.

Mikorra várható a fim bemutatója?

A Tabán Moziba tervezzük, novemberben. Remélem, annak ellenére, hogy a film – ahogy mondani szokták – „18 karikás”, sok érdeklődő eljön majd.

 A filmet a Miniszterelnökség, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és a Szerencsejáték Zrt. támogatta.